tisdag 10 augusti 2010

Våra 6 främsta kandidater till kommunfullmäktige


Henrik Paulsen
– Strömma

är ordförande för VärmdöCentern. Henrik har som opinionsbildare genomdrivit den flexibla trefilslösningen på Grisslingerakan.
”Värmdös skolor ska bli bland de absolut bästa i länet”.

Hans Lindqvist
– Hemmesta

är VärmdöCenterns gruppledare, kommunalråd och ordförande i Närings- livsrådet. Hans är engagerad i miljöfrågor och har lagt fram förslag om Vision Värmdö 2030.
”Jag vill utveckla modern miljövänlig kollektivtrafik samt arbetar för att Värmdö ska satsa på spårbilar”.


Karin Nordblom
– Gustavsberg

är ledamot i ungdoms- kultur- och fritidsnämnden och vice ordförande i Värmdö Porslinsmuseum. Karin har drivit igenom att alla bibliotek ska ha trådlösa internetzoner och vill skapa ett nytt modernt huvudbibliotek.
”Alla barn från 3 år och ungdomar upp till årskurs 9 ska erbjudas scenkonst, film och bild genom skolan”.

Lars Alenfalk
– Gustavsberg

är vice ordförande i samhällstekniska nämnden, ersättare i kommunstyrelsen och styrelsemedlem i Gustavsbergs IF:s bandysektion. Lars skapade Näringslivsrådet i Värmdö kommun.
”Jag arbetar för hållbar utveckling av kommunen genom en god samhällsplanering inom alla områden”.

Stefan Mårtensson
– Vindö

är engagerad i skolfrågor och ledamot i utbildningsnämnden. Han är även ersättare i bygg- miljö- och hälsoskyddsnämnden och har drivit igenom regler som ger mer transparant bygglovshantering. Samhällsdebattör med egen blogg,www.martenssonsmeningar.blogspot.com.
”En av mina käpphästar är mindre byråkrati, vilket resulterat i miljonbesparingar”.

Ina Ununger
– Ingarö

är ledamot i socialnämnden och i kommissionen ”Trygg i Värmdö”. Ina initierade ”Pilhamnsprojektet” för barn och ungdomar på Ingarö. Hon tror på entreprenörskap och verkar för att skapa fler arbetstillfällen på Värmdö.
”Våga se nya möjligheter och lösningar för att ge ökad livskvalitét och välbefinnande”.

onsdag 4 augusti 2010

Hela VärmdöCenterns lista

VAL TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE

Centerpartiet

Du får bara markera en av dessa anmälda kandidater.
 1. Henrik Paulsen, Skattejurist, Strömma
 2. Hans Lindqvist, Kommunalråd, Hemmesta
 3. Karin Nordblom, fd rektor, Gustavsberg
 4. Lars Alenfalk, Pensionär, Gustavsberg
 5. Stefan Mårtensson, Konsult, Vindö
 6. Ina Ununger, Marknadskommunikatör, Ingarö
 7. Bengt Kleijn, Bibliotikarie, Gustavsberg
 8. Louise Paulsen, Gymnasist, Farsta Slottsvik
 9. Inga Sundén-Cullberg, Grundskolelärare, Haghulta
 10. Lars Liedegren, Arkitekt, Fågelbro
 11. Peter Lindgren, Egen företagare, Djurö
 12. Mats Ekberg, Scenmästare, Ingarö
 13. Birger Bjurkull, Elektriker, Kopparmora
 14. Rolf Fransson, fd Åkare, Ingarö
 15. Anders Jansson, fd Kommunalråd, Djurö